Det ligger mye historie til gruvesamfunnet Knaben. Her ser man gruvene Det ligger mye historie til gruvesamfunnet Knaben. Her ser man gruvene Foto: Malene Sørensen Lundberg

Positive til verneprosess

Kommunestyret i Kvinestal vedtok med 22 mot Fremskrittspartiets fem stemmer at kommunen i utgangspunktet er positive til å starte opp en prosess med sikte på å endre verneformen på Knaben fra landskapsvernområde til nasjonalpark.

– Det er viktig at grunneierne kan fortsette med tradisjonell næring og jakt og fiske på samme måte som i dag. Det samme gjelder aktiviteten ut fra Knaben-området med for eksempel løypekjøring. Vi legger også til grunn at vernet ikke vil legge nye bindinger på aktiviteten rundt gruvedriften, heter det i møteprotokollen fra kommunestyremøtet.

Samtidig presiseres det at kommunen ikke er bundet av denne uttalelsen hvis saken kommer til offentlig høring.