Politikerne i Kvinesdal vedtok onsdag kveld å bosette ti flyktninger i 2018. Politikerne i Kvinesdal vedtok onsdag kveld å bosette ti flyktninger i 2018. Foto: Rune Hauan

Bosetter ti flyktninger

Kommunestyret i Kvinesdal vedtok onsdag kveld enstemmig at kommunen imøtekommer anmodninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette ti flyktninger i 2018. Eventuelle familiegjenforeninger vil komme i tillegg til anmodningen.

– Vi er trygge på at integreringen blir godt ivaretatt, sa Høyres Siv Galdal Olsen fra talerstolen.

Fremskrittspartiets Runar Nilsen orienterte ellers om at dette tallet var redusert fra 30 til 10 på grunn av flyktningestrømmen.

Vedtaket er i tråd med rådmannens forslag til vedtak.

I saksopplysningene heter det at de siste prognosene viser at det er et behov å bosette 4.400 flyktninger i Norge i 2018, mot 13.200 i 2017. Årsaken til dette lave tallet er den reduserte ankomsten av flyktninger til Norge.

Dette betyr at cirka halvparten av alle kommuner som har bosatt flyktninger i 2016 og 2017 vil bli bedt om å bosette flyktninger i 2018, de er også spurt om å bosette færre enn tidligere.