Fornærmede i saken fikk brudd i kinnbenet og øyehulen på venstre side, samt skade på venstre pupille som følge av det harde slaget. Skaden måtte opereres og voldsofferet har vært sykmeldt i fem måneder etter hendelsen. Lister tingrett har i tillegg til fengselsstraffen også dømt Lindesnes-mannen til å betale 6.684,90 kroner i erstatning og 30.000 kroner i oppreisning til fornærmede innen fjorten dager fra dommen ble forkynt.

Fengselsstraffen er en måned strengere enn påstått av aktor i saken, politiadvokat Berit Woxen.

– Ikke straffskyld

Tiltalte har erkjent å ha slått fornærmede, men erkjente ikke straffskyld i retten fordi han mente han handlet i nødverge og at han slo fornærmede for å avverge et ulovlig angrep fra sistnevnte.

Voldsepisoden skjedde etter det som i ettertid har vist seg å være misforståtte tilnærmelser mot tiltaltes kone. De to var på konsert på Harvest, der det ble drukket alkohol - uten at det ifølge dommen kan legges til grunn at noen ble veldig beruset.

Det oppsto en krangel mellom tiltalte og kona fordi mannen mente at noen hadde klenget på henne i baren. Kona benektet dette og tiltalte bestemte seg derfor for å forlate Harvest og gå alene til The Bølgen & Moi Hotel Utsikten hvor de to skulle overnatte til neste dag. På utsiden ombestemte han seg imidlertid og gikk inn igjen for å be kona om unnskyldning.

Misforstått kyss

Da han kom inn i lokalet så han kona sitte med fornærmede. Det var høy musikk fra konserten og de to satt nærme scenen. Det var nødvendig å sitte med hodene nært inntil hverandre for å kunne føre en forståelig samtale.

Tiltalte plasserte seg inntil en vegg et par meter fra der kona og fornærmede satt. Der ble han stående til han mente å se at fornærmede lente seg over og prøvde å kysse kona hans. Da kona ikke dyttet fornærmede bort, gikk han bort til bordet og ba kvindølen roe seg ned.

Ifølge tiltaltes forklaring reiste kvindølen seg da opp og kom mot tiltalte. Han virket irritert og skal ifølge tiltaltes forklaring ha skallet etter ham slik at han måtte gå bakover for ikke å bli truffet i ansiktet. Han skal da i ren refleks ha slått fornærmede hardt i ansiktet med knyttet hånd slik at han falt i bakken.

I ettertid har det gjennom konas forklaring blitt bragt på det rene at kvindølen ikke forsøkte å kysse henne. Tiltalte misoppfattet situasjonen slik han hadde gjort om klengingen tidligere på kvelden.

Fornærmede har forklart at han reiste seg for å gå på toalettet da det smalt. Et vitne har også forklart at voldsepisoden skjedde fort og uten foranledning. Hverken vitnet eller tiltaltes kone hørte tiltalte si noe til fornærmede før slaget falt. Ingen av dem så noen skalling fra kvindølens side.

– Usannsynlig

I dommen pekes det på at tiltalte fremstår som stor og kraftig og klart fysisk overlegen i forhold til fornærmede. Han har trent vekter i flere år.

Fornærmede blir beskrevet som en rolig person.

– Retten ser det som usannsynlig at fornærmede skulle ha forsøkt å skalle til en for ham helt ukjent person som fysisk var adskillig større enn ham selv, skriver rettens leder, sorenskriver Tor Tønnessen i dommen.

Retten har funnet det bevist at slaget falt uten foranledning og slår fast at det ikke forelå en nødvergesituasjon som gjorde tiltaltes handling lovlig. Man har landet på at tiltalte har gjort seg skyldig i påføring av en grov kroppsskade.

– Tiltalte er stor og kraftig og et hardt slag med knyttet hånd rettet mot ansiktet fra ham kan lett føre til skade, heter det i dommen.

Skjerpende

Det understrekes at det er skjerpende at voldsutøvelsen skjedde inne på et utested i ei helg i beruset tilstand. Det er også skjerpende at handlingen var uprovosert.

I formildende retning er det sett noe hen til at tiltalte kontaktet fornærmede samme dag og beklaget hendelsen.

Sivile meddommere i saken var Egil Olav Knustad og Malin Stokkeland. Lindesnes-mannens forsvarer var advokat Knut Henning Larsen, mens Kjetil H. Andreassen var fornærmedes bistandsadvokat.