16. januar i fjor oppbevarte han tre haglepatroner uten at disse var forsvarlig nedlåst.

I løpet av januar og februar 2014 kjøpte han ved flere anledninger tobakk av en annen privatperson, til tross for at han var klar over at tobakken var gjenstand for en straffbar handling.

I mars i fjor ervervet han 40 valiumtabletter, samt cirka to gram hasj, i Kristiansand.

Mannen, som tidligere er straffedømt tilbake i 2005 og 2007, erkjente alle forholdene i Lister tingrett.

33-åringen ble dømt til 18 dagers betinget fengsel, samt til å betale en bot på 4.000 kroner, og må dessuten tåle inndragning av de tre hagelpatronene. Mannen vedtok dommen på stedet. Sorenskriver Robert Versland var dommer i saken.