Skal utrydde boersvineblom

foto
Fylkesmannens miljøvernavdeling trapper opp kampen mot den giftige fremmedarten boersvineblom.