– Jeg er veldig fornøyd og gleder meg til å videreutvikle den store driftsenheten sammen med lensmennene og øvrige medarbeidere, sier Ruud til politi.no.

53-åringen fortsetter som lensmann i Lyngdal, men får i tillegg ansvaret for den administrative overbygningen for flere lensmannskontorer og politistasjonen i Mandal.

Ruud er bosatt i Mandal, og begynte som politibetjent i Mandal i 1980. Hun har jobbet ett år i Økokrim, og har tatt ledelsesstudier ved Politihøgskolen, heter det i en pressemelding fra Politiet.

De siste ni årene har hun vært driftsenhetsleder i Lister.

Ruud er nå tilsatt i jobben som driftsenhetsleder etter at Bjart Gabrielsen trakk seg fra stillingen bare noen dager etter at han tiltrådte 1. mai. Ruud ble innstilt som nummer to, og har vært Gabrielsens stedfortreder.

– Da ny leder av driftsenhet Vest skulle velges, sto det mellom Bjart og Anne Margrethe. Da Bjart på overtid ba om en omstillingsavtale, var det naturlig å tilby funksjonen til Anne Margrethe. Stillingen som politistasjonssjef i Mandal blir nå utlyst eksternt, sier administrasjonssjef i Agder politidistrikt, Espen Jarle Hansen.

– Jeg ser fram til å videreutvikle fagmiljø innen beredskap og etterforskning i den nye, store enheten. Jeg er også tilfreds med at jeg blir en del av politimesterens ledergruppe. Jeg liker meg der det skjer, sier Ruud.

Politimester Kirsten Lindeberg i Agder politidistrikt er glad for driftsenhetens nye leder.

– Jeg er glad Anne Margrethe tok denne utfordringen, og jeg ser fram til å jobbe med en ledergruppe som nå er komplett og som har mange spennende utfordringer foran seg, sier Lindeberg i pressemeldingen.

Det er ikke avklart når Anne Margrethe Ruud formelt overtar som driftsenhetsleder.