Ber Statsforvalteren om uttalelse

Velde Pukk søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om at det må bygges en voll nær Rosfjorden i Hausvik industriområde. Beboere i området forlanger at vollen bygges. Foto: Elin Kvelland