Mener regjeringens havvindsatsning kan bety mye for Lister-regionen

foto