Oppgraderer spesialfløy på skolen

Dette skoleåret er spesialfløyen på Kvinesdal ungdomsskole stengt frem til oppgraderingen er ferdig, forteller rektor Tøri Johannessen. Foto: Malene Sørensen Lundberg