– Vil opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet