Plan for utvidelse av næringsområde ute til høring