Vil ha svar på hvorfor feieavgiften må betales selv uten feiing

foto