Bedrifter i sør peker seg ut på inkassosta­tistikken