Vurderer å anmelde forholdene ved Hausvik industriområde

foto