Vil starte felles aksjeselskap for utvikling av nytt havne- og industriområde