Lærerutdanningen opplever stor nedgang: – Dette skal vi klare å snu

foto