Trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan utsettes

foto