Utvidelse av opsjonsfrist i avtale mellom Farsund kommune og Baring AS ble vedtatt enstemmig. Utvidelse av opsjonsfrist i avtale mellom Farsund kommune og Baring AS ble vedtatt enstemmig. Foto: Multiconsult

Utvidet opsjonsfrist for Baring AS