Andreas Kjøndal foran KVS-bygget han bodde i da han var 17 år gammel og internatelev. Andreas Kjøndal foran KVS-bygget han bodde i da han var 17 år gammel og internatelev. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Internateleven ble lærer på samme skole