Foreslår massetesting og utvidet vårsemester for studenter

foto