– Utviklingen i folketallet viser at vi står ved et skille. Ut fra alle scenario vil folketallet i Lister-regionen falle i løpet av de neste årene, sier daglig leder for Lister interkommunale politisk råd og Listersamarbeidet, Svein Vangen. – Utviklingen i folketallet viser at vi står ved et skille. Ut fra alle scenario vil folketallet i Lister-regionen falle i løpet av de neste årene, sier daglig leder for Lister interkommunale politisk råd og Listersamarbeidet, Svein Vangen. Foto: Cecilie Nilsen

Slik kan Lister se ut i 2050