Ordførerens forslag om at selve fiskemottaket leies ut til Brekneholmen slipp AS og Daiana AS gjennom selskapet Lista Sjømat, mens det planlagte oppdrettsanlegget får resterende plass ble vedtatt i formannskapet torsdag. Ordførerens forslag om at selve fiskemottaket leies ut til Brekneholmen slipp AS og Daiana AS gjennom selskapet Lista Sjømat, mens det planlagte oppdrettsanlegget får resterende plass ble vedtatt i formannskapet torsdag. Foto: Svein Morten Havaas

Alternativt forslag vant fram: - Jeg er ikke imponert