Alternativt forslag vant fram: - Jeg er ikke imponert

foto
Ordførerens forslag om at selve fiskemottaket leies ut til Brekneholmen slipp AS og Daiana AS gjennom selskapet Lista Sjømat, mens det planlagte oppdrettsanlegget får resterende plass ble vedtatt i formannskapet torsdag. Foto: Svein Morten Havaas