Lokale event- og reiselivsbedrifter har fått støtte

foto