Spør om problematisk eierforhold til vannledning

foto