Lyngdal havn er både trafikkhavn og opplagsplass for flere typer skip. Nylig ankom dette seismikkskipet havnen før det ble buksert inn på opplagsplassen. Lyngdal havn er både trafikkhavn og opplagsplass for flere typer skip. Nylig ankom dette seismikkskipet havnen før det ble buksert inn på opplagsplassen. Foto: Torrey Enoksen

Innstiller på opprettelse av Listerhavnene