Utvalg for levekår har delt ut driftsmidler. Utvalg for levekår har delt ut driftsmidler. Foto: Cecilie Nilsen

Korpsene får mest i driftsmidler