Vil kreve bedre forbindelse fra E39 til Farsund

foto
E39 vil trolig bli flyttet vekk fra Opoftekrysset. Skulle Farsund lande store industrivirksomheter i nær fremtid vil Farsund kreve at fylkesveiene 43 og 465 legges utenom Lyngdal, Farsund og Vanse. Foto: Rune Hauan