Farsund Venstre og Inger Arctander vil senke terskelen for å delta i aktiviteter. Farsund Venstre og Inger Arctander vil senke terskelen for å delta i aktiviteter. Foto: Olav Hoel

Vil ha utstyrs- og lånesentral i Farsund