Tusenvis kan miste retten til å søke erstatning med ny voldserstatningslov