Lokalbefolkning kritisk til utvidelse av Hausvik

foto