Statsforvalteren følger ikke opp klage etter legeundersøkelse

foto