Leserinnlegg

Min folkeopplysning er ikke balansert, det er propaganda, hevder Larry Skaar. Nei da, opplysning er å presentere fakta, uvant kost for indoktrinerte ignoranter som nettopp er flasket opp på propaganda, ikke noe «fake news» der i gården. Videre skal min folkeopplysning være både ukorrekt og unyansert. Unyansert? Usminket passer vel bedre?

Jeg utfordrer Skaar på hans ukorrekt om min folkeopplysning. Hva er ukorrekt? Siter meg eksakt og korriger det som skulle være ukorrekt!

Skaars «kritikk» for øvrig har ingen substans som reaksjon på det jeg skriver, ikke noe å ta tak i. Den blir bare mer ufyselig, nå også med raljørens uunngåelige Godwins lov. Så, da gjenstår bare for meg å folkeopplyse videre, og håpe på flere runder med tilsvar.

Det startet med muslimen i Kvinesdal som mente seg misforstått i hans syn på hijab, homofile, sharia. Han kom tilbake med «ingen tvang i islam», hvilket jeg motbeviste. Videre skrev han: «hva imamer mener så betyr ikke det at alle muslimer mener det samme, like lite som alle kristne mener det samme». Nei, imamer og andre islamsk lærde har en gudegitt autoritet, hvilket du ikke finner tilsvarende i doktrinen for kristne:

Koran 4:59 «O you who believe, obey Allah and obey the Prophet and those of authority among you».

I sharia-manualen «Reliance of the traveller», b7.3, i kapittel b7.0 Scholarly concensus (ijma):

...such that when those of authority in legal expertise, the mujtahids, agree upon a ruling, it is obligatory in the very words of the Koran to follow them and to carry out their judgement.

En mujtahid er en islamsk lærd.

De oppsiktsvekkende (for uopplyste) uttalelser var om steining av homofile og hijabtvang overfor barn og kvinner. Da kan jeg opplyse hva koran og sunnah forteller (og hva imamer nødvendigvis må mene) om muslimer som bryter med islams doktrine.

Hva gjør en far, en bror, når noen i familien gjør skam på familien. Det kan være en datter som nekter å gå med hijab, har vantro kjæreste, eller annet som ikke behager Allah. Fra Sverige hører vi om balkongflickorna (kun i «falske medier», vel å merke). Hva skjer? Jo, familiens overhode er ikke muslim med mindre han kan ånden, om ikke teksten, i koran 4:59. Han søker svar i koranen, Profetens eksempel, eller hos sin imam. Hva er svaret?

Totalitære ideologier krever absolutt lydighet, går foran familie. Flere koranvers omtaler dette, som 64:14 «Dere som tror, blant deres hustruer og barn finnes fiender for dere.» (Einar Berg).

Totalitære ideologier krever absolutt lydighet, går foran familie.

Deretter vil han gjerne finne historien om ikke-bibelske Al-Khidr som var på en vandring sammen med bibelske Moses. Kapittel 18 i koranen har en passasje om hvordan han imponerte Moses (og Muhammed) med sin visdom. I ett tilfelle (av tre lærerike hendelser) slo han ihjel en ukjent gutt, til Moses' forferdelse. Forklaringen han fikk til slutt er i koran 18:80-81 «Hva den unge mann angår, så var hans foreldre troende, og vi fryktet at han ville påføre dem oppsetsighet og vantro. Og vi ønsket at Herren skulle gi dem en frommere og mer familiekjær sønn i hans sted.» (Einar Berg).

Mine barnebarn skal vite jeg sa ifra.

Edvin Vik