– Anne-Cath. Vestly museum IKS vil kun være et investeringsselskap og vil ikke stå ansvarlig av drift, vedlikehold og ytterligere investeringer i museet, presiseres det i forslaget som ble innstilt.

De tre kommunene som går inn med eierandeler i selskapet, er Kvinesdal med fem millioner kroner, Farsund med tilsvarende sum, og Lyngdal med 15 millioner.

I avtalen forutsettes det at Lyngdal gjeninvesterer tilsvarende beløp i Kvinesdal kommune, knyttet til byggetrinn 1 og 2 i attraksjonsprosjektet for Liknes. Det må derfor inngås en juridisk bindende avtale mellom kommunene om investering og gjeninvestering.

Det forutsettes også at andre offentlige aktører realiserer sine lovnader om investeringsstøtte. Det innebærer at Vest-Agder fylkeskommune støtter opp med fem millioner, og bevilgning over statsbudsjettet med 15 millioner kroner.

Rådmennene bes om å innarbeide tiltaket i den kommende økonomiplan for perioden 2018 til 2021. De skal fremme en egen sak om opprettelse og organisering av det interkommunale selskapet, inkludert forslag til selskapsavtale

Det fremforhandles en ytelses-/serviceavtale mellom det interkommunale selskapet og driftsselskapet Knertenland - som blant annet spesifiserer leie av lokaler.

Ytterligere i formannskapets innstilling, forutsettes det at Lyngdal kommune forblir en del av Listersamarbeidet.