Ordfører Per Sverre Kvinlaug er fornøyd med at flertallet av politikerne i Kvinesdal sa ja til intensjonsavtalen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Ordfører Per Sverre Kvinlaug er fornøyd med at flertallet av politikerne i Kvinesdal sa ja til intensjonsavtalen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Kvinesdal sa ja til intensjonsavtalen