Disse vil bli ny kommunalsjef

Enhetsleder på Listaheimen, Arvid Gavin Lillejord (40), er blant kandidatene. Foto: Åse Astri Bakka