Lekeplassen i Kjørestad er også en del brukt av skolen som er like i nærheten. Lekeplassen i Kjørestad er også en del brukt av skolen som er like i nærheten. Foto: Olav Hoel

Velforeninger får lekeplass-tilskudd