Ønsker korttidsparkering

Innehaver Havnekiosken-innehaver Kathrine Pedersen ønsker tidsbegrenset parkering på de nærmeste parkeringsplassene til gatekjøkkenet Foto: Olav Hoel