Takker nei til flere benker

  • LHL-benkene er godt mottatt i Farsund kommune. Men nå har man ikke kapasitet til å ta imot flere. FOTO: Privat