Kritisk til hemmelighold

  • – Det skal bli interessant å se hva deres uoffisielle møter kan bidra med til utviklingen av handel og næring i Farsund, sier Edmund Stave (H). FOTO: Mona Wikøren