– Har mottatt bekymringsmelding

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bekrefter ovenfor Lister24 at de har mottatt en bekymringsmelding etter lekeplass-ulykken i Kjørestad 11. juni.

  • Olav Hoel

– I denne saken har DSB mottatt en bekymringsmelding om ulykken. Bekymringsmeldingen medførte at DSB kontaktet Farsund og Lyngdals lensmannskontor for å informere om lovverket til lekeplassutstyr og det tilhørende systematiske sikkerhetsarbeidet som jevnlig må gjøres for å opprettholde sikkerhetsegenskapene til lekeplassutstyr. DSB har bedt politiet sende en formell anmodning om sakkyndig uttalelse som del i etterforskningen av ulykken, skriver Ann Christin Olsen-Haines, assisterende avdelingsdirektør i DSB, i en e-post til Lister24, som har fått tilbakemelding fra fagavdelingen.

De viser til at sikkerheten til lekeplassutstyr er regulert i Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr (lekeplassutstyrforskriften).

– DSB er fag- og tilsynsmyndighet på området. Det innebærer at vi skal jobbe for et treffsikkert regelverk samt veilede i og følge opp etterlevelsen av kravene i regelverket. Det er kommunen som i henhold til regelverket er eier av lekeplassutstyr, og dermed pliktig til å både følge kravene i produktkontrolloven og lekeplassforskriften, samt foreta seg en jevnlig systematisk gjennomføring av sikkerhetsarbeidet med lekeplassutstyr etter forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), skriver Olsen-Haines videre.

Les hele saken med abonnement