Tilsynssaken mot utbyggeren av Rosnesveien 24 på Rosfjord i Lyngdal er nå avsluttet. Tilsynssaken mot utbyggeren av Rosnesveien 24 på Rosfjord i Lyngdal er nå avsluttet. Foto: Olav Hoel

Avslutter tilsyn