Kun én Lister-kommune hadde økning i folketallet

Isolert sett har Lyngdal så langt i år fått ni flere innbyggere, men utflyttingen av 30 personer i Audnedal førte til at nye Lyngdal i likhet med de andre kommunene i regionen har en samlet nedgang i folketallet.

Torrey Enoksen

Mens Kristiansand, Mandal, Søgne, Lindesnes og Vennesla hadde en økning i folketallet i årets ni første måneder, er det nedgang i folketallet i Lister.

  • Torrey Enoksen

Les hele saken med abonnement