Etnolog og forfatter Siv Ringdal fra Lista kommer og presenterer den nye boka «På høye hæler i Amerika», der flere kvinner med rot i Kvinesdal og fra Sørlandet er omtalt i både tekst og bilder.

– Hvis alt går etter planen vil forfatteren også hente opp et tidsvitne fra den tiden boka tar for seg, forteller kultursjef Jan Schou.

«På høye hæler i Amerika» er tittelen på Siv Ringdals siste bok - om unge Agder-kvinner i etterkrigsårenes New York. Foto: Pax Forlag/Stian Nybru

I tillegg vil kulturprisen, kulturstipend, bygningsvernprisen, stipend ung idrettsutøver og Sachs Minnefonds stipend offentliggjøres og deles ut denne kvelden. I fjor var det countrymusiker Steven Kvinlaug som ble hedret med kulturprisen. Det knytter seg som alltid stor spenning til hvem som trekkes frem som vinner i år.

Programmet blir ellers krydret med countrymusikk av Nashville Sound med lokale gjesteartister, servering av amerikanske pannekaker i pausen og en velopplagt redaktør i Radio Kvinesdal, Tor Magne Gausdal som programleder.

Det er ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF) som får æren av å dele ut den gjeveste prisen, nemlig kulturprisen, mens Runar Nilsen (Frp), Siv Galdal Olsen (H) og Constanse Skranefjell (Ap) i komiteen for kulturpris og stipend skal dele ut kulturstipendet.

Ordfører Per Sverre Kvinlaug skal også i år dele ut kulturprisen. Her deler han ut prisen til Steven Kvinlaug på fjorårets kulturkveld. Foto: Mona Wikøren

Kenneth Trælandshei i Kvinesdal Historielag, Bente Haugland i Kvinesdal Sparebank) og Elisabeth Urstad fra Kvinesdal kommune utgjør komiteen for bygningsvernprisen. De står selv for utdelingen av denne.

Olav Aase i Kvinesdal Idrettsråd deler ut stipent til en ung idrettsutøver, mens styreleder av Sachs Minnefond, Lilly Marie Kongevold, deler ut stiftelsens eget stipend.

I tillegg til alt dette vil Kvina Kunstnarlag arrangere Høstutstillingen 2018. Utstillingen vil åpne fredag 16. november og vil stå i kulturhuset fram til søndag 25. november.

Årets gjesteutstiller er Bjørn Aurebekk fra Kristiansand. I tillegg deltar hele 22 lokale kunstnere, så det blir en stor og mangfoldig utstilling i år.