Er blitt tildelt 23 millioner kroner i forskningsmidler

foto