Innsigelser mot utbygging i Akersmyr

Statsforvalteren har reist innsigelse mot planene for utvidelse av masseuttaket og næringsområdet på Akersmyr i Lyngdal.