– Vi har en strategi om å styrke oss i Lyngdal og Flekkefjord. Da Sønnico for kort tid siden opplyste at de ønsker å rette mer av fokuset og satsingen sin inn mot aktiviteter i de større byene, startet vi forhandlinger om overtakelse av virksomheten deres i Lyngdal og Flekkefjord. Mandag signerte vi kontrakten og søndag 1. juni overtar vi virksomheten, sier daglig leder Olav Morten Olsen til regionsavisen Lister.

Tratec Teknikken AS ble startet opp i 2007, og har i dag 75 ansatte med hovedbase i Lundevågen. I 2013 omsatte selskapet for vel 125 millioner kroner.

Selskapet er en del av Tratec-konsernet som teller opp imot 300 ansatte. Selskapet er totalleverandør av rør— og elektrotjenester. De siste fire årene har selskapet vært en av Gasellebedriftene i Agder-fylkene som har hatt mest vekst.

Med utvidelsen av selskapet med 11 medarbeidere ved Sønnicos avdelinger i Lyngdal og Flekkefjord, vil selskapet jobbe for å knytte til seg enda flere elektrikere og rørleggere for å videre utvikle eksisterende aktivitet i regionen.

— Med denne utvidelsen har vi 86 ansatte i Lister. Planen er at selskapet skal kunne ta enda flere oppdrag innen elektro og rør fra private kunder til store prosjekter. Avdelingen i Lyngdal skal videreføres og utvikles videre. Avdelingen har 11 svært dyktige og solide medarbeidere, og vi gleder oss til at de skal bli en del av vår virksomhet, sier Olsen.