– Et stort etterslep på vedlikehold

Lyngdal kommune har kontrollert 57 offentlige lekeplasser. 31 av dem, deriblant denne, i Hasselveien på Rom, er av så dårlig forfatning at de enten må utbedre eller stenge. Foto: Tom Arild Støle