Flere Høyre-medlemmer melder overgang til Frp

foto