Vannet flommet over fylkesvei 4062, Opsalsveien ved Vatlandsvannnet i Lyngdal torsdag morgen.

Bildet har vi fått tilsendt fra Frida Lulu Bakke som kjørte på veien til jobb, og som håper folk tenker seg ekstra om før de kjører der torsdag.

- Det er mulig å kjøre over der hvis man er forsiktig. Men nå har jeg høy bil, og kjenner veien, sier hun.

Veien, som går fra E39 ved Oftedal til Vemestad i Kvås, er den siste tiden av flere blitt brukt som omkjøringsvei mens fylkesvei 43 har vært stengt i forbindelse med støpearbeid på Kvellandsbrua.

Det er fylkesvei 461 mellom Vemestad og Førland som er offisiell omkjøringsvei, men mange har trosset myndighetenes råd og kjørt på den smale og svingete grusbelagte Opsalsveien i håp om å komme raskere fram. Dette har ført til flere trafikkfarlige situasjoner, selv om det så langt ikke er meldt om uhell på veien.

Torsdag vil fylkesvei 43 stenges ved Kvelland klokken 11.00, og ifølge vegvesenet vil den åpne fredag morgen klokken 05.00.