Den ene flytyven skal ha vært i cockpiten i et mikrofly tidligere